Hand i hand i Leksand
- Den förenande föreningen -Värderar du ett mångfaldigt samhälle?

Det gör vi också!

Vi stöttar främjandet av internationell förståelse, kulturellt utbyte och samförstånd mellan folk, samt hjälper mobilisera allmänhetens medvetenhet om tolerans och mot främlingsfientlighet, rasism, högerextremism och diskriminering av utlänningar.


Donation

 

   Bli medlem

Delar du våra åsikter?
Vill du göra skillnad?
Bli medlem i vår förening idag!


Bli medlem


Om oss

Vi är en förening med ett ordagrant uppdrag: Vi vill förena! Läs gärna mer om oss!


Om oss


Kommande aktiviteter

Titta här för att få mer information om kommande aktiviteter, träffar och händelser!


Kommande aktiviteter


 


Inklusion

Vi konstaterar: Ingen får missgynnas eller förnedras på grund av sitt kön, härkomst, ras, språk, hemland och ursprung, tro, religiösa eller politiska åsikter. Ingen får missgynnas eller förnedras på grund av sitt funktionshinder.Migration

Vi respekterar mångfald. Därför arbetar vi för att stärka gemenskapen i samhället och att alla ska känna att de tillhör detta samhälle. För oss är det självklart att alla människor har rätt till samma rättigheter och att de är likvärdiga.Kultur

Vi menar att kultur inte ska påverkas av politisk eller annan påtryckning utifrån. Kultur ska leva fritt och skapas och utövas av människors fria kreativitet. Om kreativiteten hämmas så hämmas utvecklingen.
 Sociala media

Följ oss på Facebook och Instagram och hitta mer information om aktuella aktiviteter, träffar och händelser!Topp