Hand i hand i Leksand
- Den förenande föreningen -

Vad vi gör


 

Vi står för inklusion!

Det innebär att vi välkomnar alla människor och accepterar och respekterar varje person som hen är. Alla människor får vara olika och det är bra. Begreppet härstammer från det latinska språket och betyder "att vara med". Människor ska ha lika rättigheter och också stötta varandra så att de alla får samma möjligheter. Vi har som mål att föra människor närmare varandra och att skapa en förståelse för att det olika är det normala.


Istället för att hålla människor utanför vårt samhälle (exklusion & separation) eller bara bredvid det stora samhället (integration) försöker vi öppna upp våra tankar och handlingar så att gränserna mellan människor försvinner (inklusion) och därmed skapa en gemenskap av trygghet, värdesättning och färggrannhet.


Därför samarbetar vi med 
 - skolor,
- Visir Bio och
- andra institutioner
för att uppmärksamma alla människors lika rättigheter och förebygga fördomar mot olika människor.


Vi organiserar 
- träffar där människor av olika bakgrund och åldrar kommer tillsammans och t.ex. fikar, grillar, gör utflykter med flera aktiviteter, har det roligt och diskuterar;
- kvällarbio där vi bjuder på information och diskussion om ett tema som står i relation med en film;
- fester och kulturella evenemang där vi firar gemensamt och uppmärksammar mångfald samt
- informationsstånd där vi såväl informerar om föreningens ändamål och aktuella, relaterade teman som genomför samhällsrelaterade undersökningar.


Vi har regelbundna sammankomster som
- årsmöte,
- bok- och filmcirkel samt 
- Leksands julmarknad.

Titta på vårt kalendarium för mer information om föreningens planerade aktiviteter, träffar och händelser!Topp