Hand i hand i Leksand
- Den förenande föreningen -

Medlemsavgifter


Här kan du läsa våra medlemsavgiftsbestämmelser.
Medlemsavgiftsbestämmelser_juni_2023.pdf (231.8KB)
Här kan du läsa våra medlemsavgiftsbestämmelser.
Medlemsavgiftsbestämmelser_juni_2023.pdf (231.8KB)


Föreningen tar ut medlemsavgifter från sina medlemmar. Höjden av avgifterna riktar sig efter medlemmarnas individuella inkomster.

Jag har/ är/ får...


Ett jobb
- Heltid
- Deltid
50%


SEK 300
SEK 150

Barn 6 år

Gratis

Elev

SEK 150

Student

SEK 150

Pensionär

SEK 150

Stöd från Socialtjänsten

SEK 150

Annat

SEK 300
(individuell bedömning)


Topp